گام : گروه آموزشی دکتر جواد محمد نژاد

مسلمان ،چونان تیرانداز ماهری است که انتظار دارد ، در همان نخستین تیراندازی پیروز گردد. امام علی (ع)

کف دریا یا زبد البحر

کف دریا یا زبد البحر

کف دریا بهترین خمیر دندان است و شما می توانید از آن استفاده کنید ، کف دریا را از عطاری ها خریده در هاون بکوبید و بعد به آن نمک سنگی ( نمک طبرزد) یا نمک دریا اضافه نموده ، به جای استفده از خمیر دندان از آن استفاده کنید .

مزیت نمک اضافه شده به آن :

یکی از خاصیت نمک شور بودن آن است  که این شوری عامل تحریک غده بزاقی و ترشح بزاق زیاد در دهان است . خود بزلقهم شامل آنزیمی به نام لیزوزوم می باشد که این لیزوزیم تنها آنزیم موثره بر دیواره سلولی باکتری هاست .

مکانیسم عمل :

 در اکثر باکتری ها دیواره سلولی از لایه ای به نام مورین یا پپتیدوگلیکان یا موکوپپتید یا موکوپلی ساکارید تشکیل شده است که این لایه خود از سه بخش تشکیل شده است که یک بخش آن به نام اسکلت پلی ساکاریدی شناخته می شود  و از واحدهای متناوب  تکراری  ان - استیل گلوکز آمین و ان - استیل مورامیک اسید تشکیل شده است  که بین آنها پیوند بتا گلیکوزیدی ۱ به ۴ برقرار است . این پیوند به اثر آنزیم لیزوزیم حساس است.

 

 ارتباط دندان و قلب :

من در موقع  تالیف کتاب میکروب شناسی به  ارتباط دندان و بیماری اندوکاردیت پی بردم ولی متاسفانه قبل از اینکه من این موضوع رو نشر دهم خارجی ها زودتر از من  نشرش کردند.

کسانی که مرتب مسواک میزنند نسبت به کسانی که مسواک نمی زنند ، کمتر دچار بیماریهای قلبی می شوند.

باکتری هایی به نام استرپتوکک های ویریدانس و موتانس  در ایجاد اندوکاردیت حاد و تحت حاد از طریق دندان نقش دارند .

زینسر در مورد این باکتری ها چنین توضیح می دهد:

à انواع پوسيدگي هاي ميناي دندان

. پوسيدگي هاي اوكلوزال

پوسيدگي هاي سطوح جونده (biting surfaces) كه بر روي حفرات و شكاف هاي دندان هاي آسياب بزرگ (مولار) و آسياب كوچك (پره مولار) اتفاق مي افتد.

. پوسيدگي هاي سطح صاف

پوسيدگي هايي كه بر روي بقيه سطوح ميناي دندان ( يعني سطوح ميناي دندان ذكر شده در بالا ) مي باشد.

عامل سب زاي اوليه در پوسيدگي هاي دندان در انسان : 

 استرپتوكك موتانس

. عامل سبب زاي ثانويه در پوسيدگي هاي دندان در انسان :

8 باكتري هاي زاينده اسيد بويژه گونه هاي لاكتوباسيل

8 بي هوازي هاي اجباري ( اكتينومايسس ، ويلونلا )

8 باكتري هاي ميكروآئروفيليك (كاپنوسيتوفاگا)

8 بي هوازي هاي اجباري ( اسپروكت ها ، فوزوباكتريوم )

à استرپتوكك هاي موتانس

. استرپتوكك هايي هستند كه در پلاك دندان يافت مي شوند.

. به راحتي در دندان كلونيزه مي شوند.

.  تركيب بزاق موسين (گليكوپروتئين) يك فيلم نازك روي دندان بنام غشاي مينايي ايجاد مي كند كه جايگاهي براي اتصال باكتري است .

. آنها مانيتول و معمولاً سوربيتول را تخمير نموده  واز سوكروز (از تخمير سوكروز اسيد حاصل مي شود كه اين اسد در فساد دندان نقش دارد )، گلوكان هاي خارج سلولي را توليد مي كنند.

آنزيم هاي كليدي باكتري براي استفاده از سوكروز

. آنزيم اينورتاز (سوكراز)

8 سوكروز را به مولكول هاي گلوكز وفروكتوز مي شكند.

8 مولكول هاي گلوكز وفروكتوز در مسير گليكوليتيك را به اسيدلاكتيك (سبب دمينراليزه شدن ميناي دندان مي شود)  تبديل مي كند .

. آنزيم گلوكوزيل ترانسفراز

8 سوكروز را شكسته و واحد گلوكز ايجاد شده را به گلوكان (پليمر گلوكز) منتقل مي كند.

. استرپتوكك موتانس فرم هاي مختلفي از پليمر گلوكان را ايجاد مي كند كه از نظر پل هاي تقاطعي با يكديگر متفاوتند يك نوع گلوگان داراي پل متقاطع 1 به 6 است كه به آن دكستران گفته مي شود و نوع ديگر گلوكان داراي اتصالات تقاطعي 1 به 3 است كه به آن موتان گفته مي شود.

 عوامل دخيل در پوسيدگي دندان توسط استرپتوكك موتانس

. ماهيت زايندگي اسيد لاكتيك و پتانسيل اسيدزايي

8 اين باكتري نسبت به بقيه باكتري هاي دهان با سرعت بيشتتري اسيدلاكتيك را از سوكروز و بقيه كربوهيدرات ها توليد مي كند.

سنتز گلوكان هاي غيرمحلول با وزن مولكولي بالا

8 سنتز گلوكان ها يك واكنش وابسته به سوكروز مي باشد كه در جريان آن ابتدا سوكروز در سطح سلول توسط آنزيم گلوكوزيل ترانسفراز مي شكند و سپس واحدهاي گلوكز در جهت توليد گلوكان هاي شاخه دار ترجيحاً  پليمريزه مي شوند.

. جايگاه هاي گيرنده پروتئين شبه لكتيني

سلول‌های استرپتوکوک موتانس حاوی جایگاه‌های گیرنده پروتئین شبه لکتین هستند که تحت عنوان آنتی ژن A پروتئین سطحی (spa A) شناخته می‌شوند. این پروتئین‌های آنتی ژنی، سلول‌ها را قادر می‌سازند تا اینکه به سطوح دندان‌ها اتصال یابند.

 

. جايگاه هاي گيرنده گلوكان

اين جايگاه ها ، تجمع یافتن استرپتوکوک موتانس و استقرار یک پلاک نامحلول را امکان پذیر می‌کنند. (زینسر)

واكسن هاي تجربي ضد پوسيدگي دندان

8 اجزاء استرپتوكك موتانس بعنوان ايمني زا مورد استفاده قرار مي گيرند.

8 ايمونيزاسيون با گلوكوزيل ترانسفراز بطور موثري سنتز گلوكان ها را كاهش داده و از پوسيدگي دندان مي كاهد البته لزئماً تعداد استرپتوكك موتانس را كاهش نمي دهد.

نكات مهم

. در انسان استرپتوكك موتانس ،70% يا بيشتر از استرپتوكك هاي موتانس  را در پوسيدگي هاي دندان به خود اختصاص داده است . بقيه نمونه هاي انساني تقريباً به تمامي مربوط به استرپتوكك سوربينوس هستند.

. براساس آنتي ژن هاي كربوهيدراتي ، 7 سرووار براي استرپتوكك هاي موتانس شناخته شده است.

. سوش هاي استرپتوكك موتانس حاوي آنتي ژن C ، آنتي ژن e  و انتي ژن f هستند . آنتي ژن c ، شايع ترين آنتي ژن در انسان است.   (زينسر)

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۰ساعت ۲۱:۱ بعد از ظهر  توسط موسی بهری - جواد محمد نژاد  |